Melding om maritim indsats af Bornholms Politi

dato

I løbet af tirsdagen blev der foretaget maritim kontrol langs kysterne og i havnene Snogebæk, Nexø, Årsdale og Svaneke. I alt blev 17 fartøjer kontrolleret for sikkerhedsudstyr og certifikater ombord. I alle tilfælde var alt, som det skulle være.
Kilde: Bornholms Politi